» Verksamhet
» Kundfokus

» Kontakta oss


Kundfokus

Vi anpassar oss efter era behov

Vår strategi är kundnärhet. Det innebär att vi levererar vad ni efterfrågar och inte vad leverantörerna vill sälja. Vi anpassar erbjudanden efter era behov, och skräddarsyr lösningar därefter. Vår målsättning är att skapa bästa möjliga lösning till bästa möjliga pris. Fokus är att etablera, stärka och bibehålla en långsiktig relation med er.

LinkComm finns med genom hela processen. För LinkComm är det självklart att genomföra kontinuerliga uppföljningsmöten för att se till att ni alltid har den bästa lösningen.