Paketlösning
» Innehåll
» Mervärden


Mervärden

En paketlösning från LinkComm innebär

Helhetslösning
All kommunikation i ett paket.
Ni har en kontaktperson och behöver ingen egen teknisk expertis.

Ekonomisk trygghet
Fast avgift under hela avtalstiden.

Enkel administration
En faktura för all kommunikation.

Funktionsgaranti
Allriskförsäkring, om en skada inträffar reparerar eller ersätter vi utrustningen till likvärdig funktionalitet, ingen nedskrivning på objektet görs.

Utveckling
En kontaktperson. Regelbundna avstämningsmöten. Flexibilitet i lösningen.