Tjänster
» Förbindelser
» Service
» Försäkring


Försäkring

Försäkringen är en allriskförsäkring som bl a täcker åska-, brand-, vattenledningsskada och inbrott.

Om en skada inträffar på utrustningen repareras eller ersätts utrustningen till likvärdig funktionalitet. Ingen nedskrivning görs av utrustningens värde. Ni slipper oroa er för att inte ha en fungerande utrustning eller för att drabbas av ökade kostnader vid försäkringsskador.

Vi minimerar avbrottstiden och återställer funktionen snarast möjligt. Vi har få kontaktvägar, allt för att göra det så smidigt som möjligt. Om ni har både service och försäkring hos LinkComm så innebär detta dels att självrisken utgår och dels att ni har en kontakt, oavsett om frågan gäller service eller en försäkringsskada. Eventuella fel kan då lokaliseras betydligt snabbare, med minimerad risk för stillestånd.